Vanaf Oldemarkt bent u met de fiets op slechts 15 minuten afstand van het prachtige natuurgebied de Rottige Meente in Friesland.

De Friese veenpolders – Brandemeer en Rottige Meente – waren minder dan een eeuw geleden het toneel van mensonterende omstandigheden, nu zijn het rijke natuurgebieden. Een uitbundig planten- en dierenleven, met in de Rottige Meente zelfs otters die vanuit de nabijgelegen Weerribben zijn komen aanzwemmen. Drie Friese natuurparels, met dank aan de veenarbeiders.

De mannen zwoegden van donker tot donker in het natte laagveen om zo veel mogelijk turven uit de bodem te halen. Genieten was er voor de veenarbeiders niet bij. Turfwinnen was méér dan hard werken. Het landschap dat zij achterlieten is wel degelijk om te genieten. De uitbundige natuur van de Veenpolders is een mozaïek van water en land, riet en trilvenen, bloeiende graslanden en petgaten.

Rottige Meente en het Brandemeer hebben een rijk historisch verleden. Het gevarieerde landschap dankt zijn ontstaan aan turfwinning in de 19e en 20e eeuw, toen grote delen zijn vergraven tot petgaten en legakkers. Het huidige natuurgebied heeft hier zijn typische vorm aan te danken.

De laatste jaren is de focus in de Rottige Meente veranderd van louter rietbeheer naar meer recreatie. Vroeger was het gebied een verborgen parel; tegenwoordig is de prachtige natuur er nog steeds, maar kunnen meer mensen ervan genieten.

Door de afwisseling van water en droge plekken kent de Rottige Meente veel gevarieerde leefgebieden. Zo zijn er bloemrijke graslanden, trilvenen en veenmosrietlanden waarin bijzondere plant- en diersoorten voorkomen, zoals de vuurvlinder, otter en bruine kiekendief.

Menu