Eten & Drinken
Overnachten
Varen
Activiteiten
Informatie

Natuur bij oldemarkt

Oldemarkt ligt op de grens van 3 verschillende landschappen. In het westen ligt het nationaal park De Weerribben-Wieden. Ten noorden ligt het grensriviertje de Linde en tussen de Linde en Oldemarkt liggen de broeklanden, het zogenaamde veenweidegebied. En ten zuiden strekt het eikenhoutlandschap van Paasloo zich uit. In de buurt van Steenwijk ligt de prachtige Woldberg met haar prachtige bossen en ook het landgoed De Eese.

Nationaal Park Weerribben-Wieden
Oldemarkt ligt aan de rand van het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van Europa. Oldemarkt ligt ook het moerasgebebied De Rottige Meente. Dit gebied ligt ten noorden van Oldemarkt

Het Nationaal Park De Weerribben-Wieden is natuurlijk erg bekend. In 2004 werd dit gebied gekozen als de mooiste plek van Nederland. De Weerribben is een natuurgebied, gelegen in Noordwest Overijssel. Het is een landschap waar water en riet overheersen. Samen met het naburig natuurreservaat De Wieden vormt het het belangrijkste moerasgebied van Noordwest Europa.
Het huidige landschap van de Weerribben is ontstaan door het afgraven van veen voor de turfwinning. Sporen daarvan zijn zowel in het landschap als in de naam van het gebied terug te vinden.
Ribben zijn smalle stroken land waarop de uitgestoken turf te drogen werd gelegd en de weren zijn de uitgeveende delen, ook wel petgaten genoemd. Na de verveningsperiode werd de rietteelt bepalend voor het landschap.

Kijk voor meer informatie op:
https://www.visitweerribbenwieden.com
www.np-weerribbenwieden.nl
www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/Weerribben

De Rottige Meenthe
De veengebieden Weerribben en Wieden strekken zich nog verder tot in Friesland en dat is minder bekend. Noordelijk van “De Weerribben” boven Oldemarkt en Ossenzijl kom je via Spanga in de dorpjes Scherpenzeel, Munnekeburen, Oldelamer, Oldetrijne ten westen van Wolvega. Daar liggen de vennen, kraggen en moerassen van natuurgebied “de Rottige Meenthe” met het riviertje de Scheene.

Kijk ook op:
www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/rottige-meente
www.oldelamer.info/rottige_meenthe/rm.htm

Bosgebied De Woldberg en Landgoed De Eese
Het bosgebied De Woldberg en Langgoed De Eese is een aantrekkelijk landschap met 3 aaneengesloten landgoederen, van samen zo’n 1.200 ha. Diverse fiets- en wandelroutes doorkruisen de regio, waar we ook een oude Germaanse rechtplaats tegenkomen (gemarkeerd door zwerfstenen uit de IJstijd) Middenin het bos ligt een veld met acht grafheuvels. Het volk dat deze heuvels bouwde, begroef haar doden in zittende of gehurkte positie en gaf hen gebruiksvoorwerpen mee.

Kijk ook op:
nl.wikipedia.org/wiki/Woldberg
nl.wikipedia.org/wiki/De_Eese
www.oostfriesland.info/nl/nieuws/fietsen/1455-e

De Lendevallei
De Lindevallei, ook wel Lendevallei genoemd, is een natuurgebied van ongeveer 690 ha. Naast de grote variatie in landschappen, zoals het beekdallandschap, de moerasgebieden en de vele kleine bosjes, heeft met name het riviertje de Linde een grote rol.

Meer informatie over de lendevallei: http://www.itfryskegea.nl/Natuurgebied/Lendevallei/

Het Kuinderbos
Het Kuinderbos ligt op de grens van de Noordoostpolder (NOP) en Friesland. Het is aangelegd in de jaren 1948 tot 1956. Het is de grootste boswachterij in de NOP en heeft een oppervlakte van 1200 hectare.

Kijk ook op:
www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/kuinderbos
nl.wikipedia.org/wiki/Kuinderbos