Eten & Drinken
Overnachten
Varen
Activiteiten
Informatie

Historische plekken in Oldemarkt

Oldemarkt biedt vele historische plekken voor haar bezoekers. Zo vindt u in Oldemarkt historische woningen met trapgevels  in de Hoofdstraat, een prachtige neo-geotische RK-kerk als Rijksmonument, een historische NH-kerk uit 1488 en een prachtig authentiek Veerhuis aan het Mallegat.

Willibrorduskerk (Hoofdstraat 92)
Dit is een neo-gotische RK-kerk gebouwd in 1883 door architect Tepe uit Utrecht. Zoals de meeste RK-kerken is hij gebouwd op de oost – west lijn. In juli 1882 werd de eerste steen gelegd met de inscriptie: “LAUS DEO” (Lof aan God). Deze steen bevindt zich in het portaal rechts naast de deur. Achter deze steen is een fles ingemetseld met een rol perkament waarop in het latijn de tekst is geschreven:
“In het jaar 1882 op de vijftiende van de maand juli op het feest van de Heilige Plechelmus tijdens de regering van Koning Willem de derde onder het pontificaat van Paus Leo de dertiende en Andreas Ignatius Schaepman als aartsbisschop van Utrecht heeft Henricus Franciscus Schoenmaker sedert juli 1879 pastoor van dezer parochie deze eerste steen gelegd”.

Sinds 1963 is het een rijksmonument. In 1994 en 1995 is de kerk zowel van binnen als van buiten geheel gerestaureerd en in zijn oude luister hersteld. De kerk heeft mooie gebrandschilderde ramen. In de kerk bevindt zich ook een beeldengroepje ‘Anna te drieën’ uit ± 1450. Afgebeeld zijn Jezus, Maria en de moeder van Maria, Anna.

Huis met trapgevel (Hoofdstraat 96)
Deze dubbele trapgevel is gebouwd in 1637 in opdracht van de familie Muurlink. Vanaf 1447 was de familie Muurlink eeuwenlang in het bestuur van Oldemarkt vertegenwoordigd. Ze waren groot-grondbezitter en veenbaas. In de Weerribben is zelfs een Muurlink-vaart, ze bezaten daar uitgestrekte landerijen, die voor de turfwinning werden gebruikt.

N.H. Kerk (Marktplein 7)
In een oorkonde van 26 maart 1336 wordt aan Paasloo en Oldemarkt toestemming verleend om zich van de hoofdkerk in Steenwijk af te scheiden en een zelfstandige kerk te stichten in Paasloo.

In 1488 wordt de kerk in Oldemarkt gebouwd met als patroon Sint Nicolaas. In 1601 gaat men over naar de nieuwe leer (de hervorming). In de 19e eeuw is er nog een zijbeuk aan de kerk gebouwd, die met de restauratie van 1970 weer is verwijderd. Aan de noordkant van de kerk liggen nog enkele oude grafstenen.

Veerhuis ‘t Butent 8
Het Veerhuis vindt u aan het eind van de Hoofdstraat en is gelegen aan het Mallegat dat via de Linde bij Kuinre uitmondde in de Zuiderzee. Het werd in 1821 gebouwd door de toenmalige burgemeester van Oldemarkt. Het pand is gebouwd als pakhuis later werd het ook een schippers café. Nu is het een woonhuis.